МУЗИКАУТОР и БАККО сключиха историческо споразумение

Снимка: © artnovini.comСОФИЯ. След почти тригодишни преговори МУЗИКАУТОР и Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори (БАККО) подписаха споразумение, с което се уреждат отношенията между двете организации за периода от 2014 до 2016 г. и се съгласува тарифа на МУЗИКАУТОР за препредаване на музикални произведения по жичен и безжичен път, съобщиха от Сдружението за управление на авторски права.


Това е най-голямото по мащаб колективно споразумение, което урежда правата за използване на музикални произведения в платените тв платформи, сключено между организация, представляваща интересите на правоносителите, и представител на браншова организация на ползвателите, каквато е БАККО за сектора на кабелните, сателитните и IPTV услуги. В асоциацията членуват предприятия с пазарен дял от 65% при разпространение на платено телевизионно съдържание, като сред тях са и най-големите национални оператори, припомнят от МУЗИКАУТОР.

Договорената между страните тарифа се базира на предлаганите от операторите телевизионни програми за крайните потребители и броя абонати на различните пакети, което е най-адекватната формула с оглед спецификата на пазара на разпространение на радио- и телевизионни програми в страната. Тази методология позволява максимална оперативност и коректност в процеса на лицензиране на отстъпените за управление на МУЗИКАУТОР авторски права и същевременно съвпада със стремежа на БАККО за налагане на принципите на прозрачност и честна конкуренция в сектора за разпространение на платено ТВ съдържание.

Споразумението изпълнява предписаното в измененията на ЗАПСП от март 2011 г., според които тарифите за дължимите възнаграждения към организациите за колективно управление на права следва да бъдат съгласувани с представителна организация на ползвателите.

Преди да влезе окончателно в сила тарифата, тя трябва да бъде утвърдена от министъра на културата.

„В БАККО подкрепяме защитата на правата на интелектуална собственост в България – в съответствие с нормативната уредба и реалностите на пазара. Вярваме, че настоящото историческо споразумение ще даде тласък за налагането на добри практики при уреждането на търговските отношения в областта на разпространение на защитено съдържание в електронните съобщителни мрежи, независимо от технологията на достъп. Изказваме своята благодарност и на Съвета за електронни медии и Министерство на културата за тяхната съпричастност и подкрепа за постигане на едно балансирано и разумно споразумение за цялата индустрия”, коментира Димитър Радев, председател на Управителния съвет на БАККО.

Според Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР, голямото постижение при споразумението с БАККО е, че авторите на музикални и литературни произведения, свързани с музика, ще започнат да формират приходи и от използването на произведенията им при платено ТВ препредаване. „Надяваме се подписването на споразумението с БАККО да послужи и като катализатор на един по-дългосрочен процес на осветяване на пазара и елиминиране на сивия сектор при платените TB услуги. За тази цел очакваме договорите, които сключваме с отделните платформени оператори, да отразяват коректния брой на техните абонати”, заяви Димитров.

* * *

МУЗИКАУТОР е сдружение за колективно управление на авторски права на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели. Сдружението, което е учредено през 1992 г. от 104 български композитори и автори в град София, е член на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC) от 1993 г. и на Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM) от 1996 г. В МУЗИКАУТОР членуват над 2500 български автори. На базата на договори за взаимно представителство с над 60 чуждестранни авторски дружества, сдружението представлява авторите от почти 100 страни в света. МУЗИКАУТОР е единственото дружество в България, оторизирано да защитава правата на членовете на тези дружества и да отчислява възнаграждения към тях.

Source Article from http://artnovini.com/art-mix/drugi/1516-musicautor-i-bakko-skluchiha-istorichesko-sporazumenie.html