ВАС потвърди, че ЕАЗИПА няма право да оперира на музикалния пазар у нас

Според българското законодателство, единствените лицензирани дружества у нас за колективно управление на авторски и сродните му права в музиката са Музикаутор и Профон. Снимка: © artnovini.comСОФИЯ. Със свое решение от 25 юни 2015 г. Върховният административен съд (ВАС) потвърди, че Европейската агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА) няма право да оперира на музикалния пазар като организация за колективно управление на права и да сключва договори с ползвателите за уреждане на каквито и да било музикални права. Решението на ВАС потвърждава решение на Административен съд София-град от август 2014 г. и е окончателно, съобщиха от сдружението за колективно управление на авторски права Музикаутор и от дружеството за колективно управление на сродни права в музиката Профон.


Производството по случая с ЕАЗИПА продължи близо четири години, като през 2011 г. ЕАЗИПА обжалва решение на министъра на културата, с което не й беше предоставен лиценз за колективно управление на музикални права.

Единствените лицензирани дружества у нас – Музикаутор и Профон, припомнят, че през последните години ЕАЗИПА сключваше договори за репертоар, който всъщност не представлява. Така редица ползватели бяха подведени, като част от тях понесоха и санкции от Министерство на културата (МК) и Съвета за електронни медии (СЕМ).

С решението на ВАС вече по безспорен начин е ясно, че ЕАЗИПА няма и не е имала право да урежда музикални права със заведения, хотели, търговски обекти, организатори на концерти, радио-телевизионни, кабелни оператори и други.

В резултат на противозаконната дейност на ЕАЗИПА все още много ползватели, които имат договори с това дружество, всъщност не изпълняват разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права. Поради тази причина е необходимо да се обърнат към лицензираните дружества за колективно управление на музикални права, като сключат договори за репертоара, който реално използват.

Решението на ВАС потвърждава сега действащия ред за управление на музикални права, който гарантира сигурност на ползвателите, че надлежно уреждат ползвания от тях музикален репертоар.

_______

МУЗИКАУТОР е сдружение с нестопанска цел за колективно управление на авторски права на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели. Музикаутор представлява над 2600 български автори. Музикаутор представлява и бива представляван от 68 чуждестранни авторски дружества. На база на тези договори Музикаутор представлява авторите от близо 100 страни в света. Сдружението е член на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC) и Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM).

* * *


ПРОФОН e творческо сдружение с нестопанска цел, което представлява и защитава права, сродни на авторското право – тези на продуцентите на звукозаписи и артистите-изпълнители. Организацията управлява най-големия музикален каталог у нас, като представлява 90 % от българския и световен музикален репертоар, включително и звукозаписите на трите мейджър музикални компании в световен мащаб (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), наред с над 30 000 независими чуждестранни лейбъли, както и репертоара на над 180 от най-изявените български и 100 000 чуждестранни изпълнители, групи, музикални компании и продуцентски къщи. Профон е част от клуба на Световните организации за колективно управление на права в Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) и има директни договори за взаимно представителство с лицензиращи организации от цял свят.

Source Article from http://artnovini.com/art-mix/muzika/1820-vas-potvardi-che-eazipa-nyama-pravo-da-operira-na-musicalnia-pazar-u-nas.html