СБЖ излезе с остра декларация по повод спирането на „Преса” и „Тема”

От СБЖ смятат, че Народното събрание трябва час по-скоро да приеме нормативни документи, защитаващи журналистическия труд. Снимка: © artnovini.comВ българските медии тече уродлив процес на монополизация и концентрация в ръцете на зависими от властта лица, пред който редуващите се правителства си затварят очите, казват от професионалната организация.  

СОФИЯ. По повод спирането на всекидневника „Преса” и седмичното списание „Тема”, Съюзът на българските журналисти (СБЖ) публикува в сайта си остра декларация, в която отново повдигна отдавна наболели и съдбоносни въпроси за състоянието на българските медии: липсата на професионална, синдикална и трудова защита на журналистите в страната; все по осезаемата девалвация на т.нар. „свобода на словото”; и т.н. Предлагаме на вашето внимание пълния текст на документа…


Декларация на УС но СБЖ
относно спирането на в. „Преса” и сп. „Тема”

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти изразява дълбоката си тревога от спирането на вестник „Преса” и списание „Тема” – различните и коректни авторитетни издания с огромна читателска аудитория. Закриването им е пореден израз на дълбоката криза на медийната среда и на журналистическата професия в България.

135 колеги са освободени в последния работен ден на месеца!

Спирането на „Преса” и „Тема” е част от процес, който вероятно ще продължи, защото и други печатни издания, и то с утвърдени имена, са също в много тежко положение. Обедняването на медийната среда, обаче, очевидно не тревожи управляващите, които го смятат за естествено и нормално. Това е късогледа политика, зад която стоят определени политически и икономически интереси, но тя е дълбоко порочна и вредна за България.

В българските медии тече уродлив процес на монополизация и концентрация в ръцете на зависими от властта лица, пред който редуващите се правителства си затварят очите. Налице е крещяща нужда от прозрачност и осветляване на медийната собственост, на каналите за финансиране, на рекламната и разпространителската мрежа, за да стане ясно кой на кого и с какви пари служи. Не се предприемат никакви стъпки в тази насока, защото сегашното положение очевидно е изгодно на политическия елит и яростно се защитава от явни и скрити лобисти.

Всичко това прави изключително трудно упражняването на журналистическата професия днес. Нарушават се социалните и трудови права на журналистите. Деформацията на пазара размива границата между информация и реклама, между обективна, независима и поръчкова журналистика. Това принизява авторитета на журналистиката и не позволява на журналистите да изпълняват мисията си – да служат на обществения интерес.

Съюзът на българските журналисти от дълго време с тревога предупреждава за тези пагубни явления и процеси в медийната среда у нас, които станаха предмет на сериозни критики и от европейските институции, и които сериозно накърняват образа на България. Но те са и заплаха за нейното развитие като демократична и правова държава. Сривът на България на незавидното 106-о място в годишния Индекс на свободата на пресата за 2015 г. (2015 World Press Freedom Index) на базираната в Париж международна организация „Репортери без граници” (Reporters Without Borders) – на последно място сред страните от ЕС и след много африкански, азиатски и латиноамерикански държави от Третия свят – е само следствие от натрупаните абсурди в българските медии и в българското общество като цяло през последните години.

УС на СБЖ смята, че с оглед на неблагоприятната икономическа, политическа и социална обстановка у нас най-доброто разрешение на тези въпроси е приемането от Народното събрание на нормативни документи за професионалната журналистика и защитата на журналистическия труд.  

Ако в българската медийна среда беше утвърден процесът на колективно трудово договаряне, днес десетките наши колеги, които остават на улицата, щяха да бъдат защитени.

УС на СБЖ счита, че само законовата принуда може да предпази журналистите от произвола на задкулисни издатели и работодатели и да гарантира не само техните права, но и наличието на демократична, високо професионална, обективна и здравословна медийна среда, от каквато България има крещяща нужда, ако иска да бъде наистина европейска държава.

СБЖ е готов за задълбочен диалог със съответните държавни институции и с медийните издатели и собственици с цел да бъдат намерени практически стъпки и решения за създаване на нормална медийна среда.

Ние смятаме, че такъв диалог не търпи отлагане!

Source Article from http://artnovini.com/news/ot-bylgaria/1847-sbj-izleze-s-ostra-deklaracia-po-povod-spiraneto-na-presa-i-thema.html